Správne uskladnenie pneumatík

Ak chcete, aby Vaše pneumatiky mali čo najdlhšiu životnosť, je potrebné sa o ne starostlivo starať. A to aj mimo sezónu, keď nie sú práve využívané. Správne uskladnenie pneumatík má zásadný vplyv na to, ako dlho budú Vaše pneumatiky použiteľné.

Pri dodržaní týchto podmienok, zaistíte svojim pneumatikám najlepšie možné podmienky pri uskladnení a zvýšite ich životnosť na maximum.

>>> dôkladné umytie, očistenie a osušenie pneumatík;
>>> uskladnenie vo vnútorných priestoroch s minimálnym prístupom UV žiareniu a prachu;
>>> umiestnenia ďaleko od zdroja tepla, ozónu a horľavých látok ropného pôvodu;
>>> udržanie minimálnej a maximálnej teploty okolitého prostredia;
>>> dodržanie minimálneho prístupu vlhkosti;
>>> správnosť uloženia (vertikálne, horizontálne);
>>> priebežné otáčanie a preskladávanie.

Podľa čoho zvoliť vertikálne alebo horizontálne uloženie?

Pneumatiky s ráfikmi by mali byť zavesené, alebo naskladané na sebe. Ideálne ich môžete oddeliť napríklad kartónom.
Pneumatiky bez ráfikov je vhodné postaviť do vertikálnej polohy a každý mesiac nimi pootočiť, aby stáli na zemi inou časťou behúňa.

Ak nie ste schopní svojim pneumatikám tieto podmienky zabezpečiť alebo nemáte dostatočný priestor pre uskladnenie, odporúčame využiť možnosť uskladnenia pneumatík v jednom zo servisov, ktorý túto službu poskytuje.