2 roky rozšírená záruka na pneu GT

Záruka platí dodatočne k obvyklej záruke výrobcu a je možno ju uplatniť v sieti autorizovaných predajcov GT POINT.

Ktoré riziká sú poistené?
Neopraviteľné škody spôsobené prierazom, prasknutím, preseknutím, vandalizmom alebo krádežou pneumatík. Napr. škody spôsobené obrubníkom a nájazdom na klinec.

Ktoré riziká nie sú v záruke poistené?
Škody spôsobené bežným opotrebením, nesprávnou montážou, nesprávnym uskladnením, nadmerným opotrebením a nesprávnym nadstavením podvozku. Vyňaté zo záruky sú i škody na disku, alebo na vozidle a montáž a demontáž pneumatík.

Čo urobiť v prípade škody?
Ku svojmu obchodníkovi spolu s pneumatikami prineste pokladničný doklad, záručný list a pri vandalizme, alebo krádeži aj potvrdenie polície o nahlásení škody (tento typ škody musí byť ohlásený na polícii SR).

Kedy záruka začína a končí?
Záručná doba začína v deň zakúpenia pneumatík a platí odo dňa uvedeného na pokladničnom doklade. Záručná doba končí po 24 mesiacoch od dátumu nákupu, alebo pri dosiahnutí odporúčanej minimálnej hĺbky dezénu 4 mm u osobných a 5,4 mm u SUV a 4x4 pneumatík (podľa toho čo nastane skôr).

Čo bude nahradené?
Ak dôjde pri použití za normálnych podmienok k jednému z vyššie uvedených poškodení, dostanete dobropis na zostatkovú hodnotu poistenej pneumatiky. Výšku zostatkovej hodnoty určíme z nákupnej ceny podľa pomeru hĺbky existujúceho dezénu s hĺbkou dezénu na novej pneumatike. Nárok na záruku pominie pri dosiahnutí doporučenej minimálnej hĺbky dezénu 4 mm u osobných a 5,4 mm u SUV a 4x4 pneumatík.