Poslanie

"Anywhere is possible"
"Kdekoľvek je to možné" s General Tire - so silnou a cenenou značkou nemáte žiadne obmedzenia a nemusíte mať žiadne obavy. Tento výrok používa General Tire na vyjadrenie všetkých aspektov: výkonu, ovládateľnosti a odolnosti naprieč celým spektrom situácií, ktoré môžu pri riadení nastať. Takéto postavenie bolo vybudované vďaka plne integrovanému rozsiahlemu vývoju, analýze, porozumeniu a neustálemu napĺňaniu zákazníckych požiadaviek na svetových trhoch.